This is where the journey really starts book cover
Picture of two people at a cross raods with different signs advising them which way to go
Absolutely, I amthe right person for you
Absolutely I am the right person for you book cover
MYL_Introduction Book 1Carolyn M Holmes (Author, Publisher), Nikki Delgado (Narrator)
00:00 / 07:46
MYL_!st Chapter Book 1Carolyn M Holmes (Author, Publisher), Nikki Delgado (Narrator)
00:00 / 13:49
Recomendacións

"Desmitifica brillantemente a xerga que os xerentes e o persoal utilizan no ámbito da asistencia sanitaria e social".

'Lectura obrigatoria para todo o persoal de "expertos no seu campo" en reunións de saúde e asistencia social.'

"O libro de Carolyn está cheo dunha brillante biblioteca de frases suxeridas cun uso intelixente da linguaxe, que leva dedicando unha chea de tempo a investigar".

"Este é un libro moi útil para obter moitos coñecementos en pouco tempo, para todos aqueles que participan na atención sanitaria e social, e especialmente para aqueles que aprenden o idioma quizais por primeira vez."

Liza Karle, escritora

Carys Martin, representante de Carreira e Saúde Mental

Youth friendly employer badge
me & book_edited.jpg

Carolyn M Holmes

Author

I’d love to hear from you! 

Let's talk! Subscribe to the occasional newsletter and make enquiries directly to the author now!

Thankyou! By submitting your information you are agreeing to it being processed in accordance with the Data Protection Act 1998